W zakończonym głosowaniu udział wzięło blisko 23 tys. mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy ze 195 projektów wybrali 54. Wyniki głosowania ogłoszono w czwartek. "Dużą popularnością cieszyły się między innymi siłownie pod chmurką, czy kwestie związane z porządkowaniem miejsc parkingowych, budową chodników, skwerów" - powiedział rzecznik Urzędu Miejskiego Bartosz Matylewicz. Rzecznik dodał, że w różnych częściach miasta powstanie sześć takich siłowni.

Wśród projektów, które zyskały duże poparcie mieszkańców, znalazły się również remonty dróg osiedlowych i słupów oświetleniowych, budowa boiska do siatkówki przy szkole podstawowej, zakup książek do miejskiej biblioteki, modernizacja wiat przystanków autobusowych, budowa monitoringu wizyjnego na osiedlu Młodych Hutników, rewitalizacja amfiteatru w dzielnicy Ząbkowice.

Do rozdysponowania w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2014 rok jest 5 mln zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy 27 dzielnic miasta.

Głosy można było oddawać na trzy sposoby - internetowo na stronie http://twojadabrowa.pl/, w punkcie konsultacyjnym w dzielnicy albo w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim. Udział w głosowaniu mogli wziąć wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. Każdy mieszkaniec mógł głosować na projekty proponowane do zrealizowania w jednej z dzielnic.

Dąbrowa Górnicza liczy 125 tys. mieszkańców.

Idea budżetu partycypacyjnego (nazywanego też obywatelskim) jest popularna na Zachodzie. Zakłada m.in. szerokie konsultowanie z mieszkańcami planowanych wydatków oraz wskazywanie przez nich spraw, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności. W Polsce różne formuły tego rozwiązania stosują już m.in.: Poznań, Sopot, Płock i Karpacz.