Celem konkursu jest promocja oraz upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych, zielonych rozwiązań miejskich, służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu lub zwiększenie odporności miast na skutki zmian klimatu. Podstawowym kryterium oceny zgłoszonych przez samorządy inicjatyw będą uzyskane efekty ekologiczne oraz społeczne przeprowadzonych inwestycji. Zgłosić można inwestycje służące ochronie klimatu lub adaptacji do zmian klimatu, innowacyjnych, nowoczesnych, wysoce efektywnych ekologicznie i ekonomicznie, służących mieszkańcom, a także turystom.

Zmiany klimatu wymuszą odbetonowanie miast>>

Konkurs podzielony będzie na dwie kategorie: miasta o liczbie mieszkańców do 100 tys. i powyżej 100 tys. Łącznie w tej edycji przydzielonych zostanie aż 12 nagród dla samorządów:

  • miejsca I, II i III za obszar 1 i 2 w kategorii miast poniżej 100 tys. mieszkańców,
  • miejsca I, II i III za obszar 1 i 2 w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Laureaci otrzymają statuetki Ministra Klimatu i Środowiska, a także nagrody finansowe przeznaczone na opłacenie kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych dla pracowników urzędów. Za zajęcie I miejsca przysługiwać będzie nagroda finansowa w wysokości 10 tys. zł, drugiego 7 tys. zł., trzeciego 4 tys. zł.  

Studia, kursy, szkolenia będą dotyczyły tematyki zrównoważonego rozwoju miast, planowania przestrzennego, gospodarki odpadami i adaptacji do zmian klimatycznych. Ministerstwo przedstawi laureatom możliwe do realizacji szkolenia, z których laureaci wybiorą odpowiednie dla siebie.

Termin przyjmowania zgłoszeń - 28 września 2021 r.