Zmniejszenie obciążeń biurokratycznych w samorządach i wynikające z tego oszczędności – to główne założenia ścisłej współpracy ekspertów Ministerstwa Finansów oraz przedstawicieli samorządów.

Dodatkowa praca

- Bardzo zależało nam na zliwidowaniu lub zmniejszeniu obowiązków, które nie mają wartości dodanej lub utrudniają zarządzanie budżetem lub generują dodatkowe koszty – powiedziała dziennikarzom minister finansów Teresa Czerwińska. Jak dodała, nadmierna biurokracja generuje koszty w postaci dodatkowych godzin pracy, co przekłada się na konkretne efekty wycenione w pieniądzu.

Zdaniem minister propozycje są przygotowane i zaakceptowane przez samorządowców. - Chcemy szybko procedować te zmiany, żeby przygotowanie planu na 2019 r. było możliwe z uwzględnieniem tych zmian – podkreśliła.

W opinii minister to samorząd wie, jaki plan jest mu najbardziej potrzebny.

Czytaj też: Sprawozdawczość ma pomóc w osiągnięciu określonego zamierzenia


Niektórzy chcą szczegółowo

Wiceminister finansów Paweł Robaczyński podkreślił, że niektóre samorządy sygnalizowały, iż duża szczegółowość jest dla nich właściwa, resort zakłada więc fakultatywność rozwiązań. - Tam gdzie samorząd uważa, że chce dużej szczegółowości, może to robić – dodał.
Resort przeprowadził ankietę, badając, jak się odnoszą jst do proponowanych zmian, 65 proc. jednostek wskazała, że skorzystałaby z tych zmian.

- Zmiany uracjonalniają zadłużanie w kontekście postulatów samorządowych, ale też wprowadzają pewne zabezpieczenia dodatkowe, które wynikają ze zmieniającej rzeczywistości finansowej, choćby kwestie kredytów i pożyczek, bo na bieżąco powstają instrumenty finansowe, które stanowią dług, jaki trzeba spłacić – wyjaśnił.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Zmiany w Bestii

Wiceminister podkreślił, że zmiany związane z systemem informatycznym Besti@ będą prowadzone w resorcie i nie spowodują kosztów po stronie samorządów.

To zarząd jednostki samorządu ma decydować o szczegółowości sporządzanych planów finansowych ich jednostek organizacyjnych, co umożliwi bardziej elastyczne zarządzanie.

Zespół ds. odbiurokratyzowania JST działa w składzie: urzędnicy MF oraz przedstawiciele sześciu organizacji samorządowych: Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

Zespół przeanalizował już niektóre z obecnie funkcjonujących rozwiązań, np. w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej, czy zasad gospodarki finansowej w  samorządowych jednostkach budżetowych. Analizy pozwoliły zaproponować zmiany w trzech rozporządzeniach ministra finansów: w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Finanse Komunalne Mirosław Stec

Finanse Komunalne