Jak podkreśliła minister finansów Teresa Czerwińska, resort widzi potrzebę położenia większego nacisku na obowiązki informacyjne i sprawozdawcze. Dodaje jednak, że sprawozdawczość nie jest celem samym w sobie, ale ma pomóc w osiągnięciu określonego zamierzenia.

Zdaniem szefowej resortu należy przygotować rzetelny przegląd i wprowadzić uproszczenia tam, gdzie są one potrzebne, tak aby bez uszczerbku dla rzetelności, celowości i rozliczeń odbiurokratyzować i uelastycznić dany obszar.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Pierwsze spotkanie robocze zespołu odbyło się w środę, 28 marca br. Oprócz szefowej resortu w obradach wzięli udział m.in. przedstawiciele ogólnopolskich organizacji samorządowych, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zespół zamierza przyjrzeć się obowiązkom sprawozdawczym w jednostkach samorządu terytorialnego, a także wskazywać obszary, które należy ulepszyć, aby JST mogły efektywniej zarządzać swoimi budżetami.
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow