W komentarzu do projektu rozporządzenia utrzymującego na dotychczasowym poziomie minimalne stawki wynagrodzenia nauczycieli na każdym ze stopni awansu zawodowego SKOiW zwraca uwagę, że brak podwyżek wynagrodzeń nauczycieli dyplomowanych i mianowanych sprawia, że samorządy muszą wypłacać im jednorazowe dodatki uzupełniające.


Sekcja domaga się zwiększenia minimalnych wynagrodzeń nauczycieli posiadających te stopnie awansu zawodowego. Wyraża również nadzieję na podwyżkę nauczycielskich pensji w 2015 r.


"Zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom mianowanym i dyplomowanym, przy stałym poziomie wynagrodzenia średniego, może doprowadzić do zawężenia przestrzeni na inne elementy wynagrodzenia lub postawić samorządy przed koniecznością wypłacania wynagrodzeń tej grupie nauczycieli ponad poziom wynagrodzenia średniego" - podkreśla resort w odpowiedzi na uwagi SKOiW. Zauważa, że nauczyciele posiadający najwyższe stopnie awansu zawodowego otrzymują dodatki za wysługę lat, które bezpośrednio zależą od wysokości wynagrodzenia zasadniczego.


Zdaniem MEN podwyżki mogłyby doprowadzić do destabilizacji ustawowego systemu wynagradzania nauczycieli, tym bardziej, że wpłynęłyby także na wysokość dodatku wiejskiego, który nie jest składnikiem wynagrodzenia średniego.