Promesy na usuwanie skutków powodzi otrzymało 108 gmin i 13 powiatów (w sumie 83,5 mln zł), a na usuwanie skutków osuwisk 17 gmin, dwa powiaty i samorząd województwa (30,4 mln zł). Pieniądze pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa zostaną przeznaczone na remonty lub odbudowę dróg, mostów, przepustów, kładek, ujęć wody pitnej i na stabilizację osuwisk ziemi.

"W 2015 r. jest nieco mniej pieniędzy niż w zeszłym roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, bo staramy się więcej przeznaczać na działania prewencyjne" - mówił we wtorek w Krakowie sekretarz stanu w ministerstwie administracji i cyfryzacji Stanisław Huskowski. Dodał, że oprócz zagwarantowanych obecnie środków samorządy mogą się spodziewać kolejnej transzy w maju i jesienią.

W Małopolsce największe kwoty na odbudowę zniszczeń popowodziowych trafią do: Szczawnicy (6 mln zł), Mszany Dolnej (3 mln zł) i Wiśniowej (2,4 mln zł) oraz powiatów nowosądeckiego (4,4 mln zł) i suskiego (2,7 mln zł). Samorząd województwa otrzyma 10,5 mln zł na stabilizację osuwisk i odbudowę dróg w: Kąclowej, Gromniku i Bochni, a miasto Mszana Dolna 6,7 mln zł na przeniesienie ujęcia wody pitnej z potoku Szklanówka w miejsce wolne od zagrożenia osuwiskami.

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda mówił dziennikarzom, że otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na odbudowę mostu przy ul. Zawodzie i murów bulwarowych wzdłuż potoku Grajcarek. "To jest największa kwota, jaką dotychczas na odbudowę szkód dostaliśmy, ale wynika to ze start, jakie ponieśliśmy, a było to ok. 15 mln zł. Uszkodzone zostały dwa mosty i podmyte drogi" – powiedział Niezgoda.

Nawałnice, które na początku sierpnia przeszły nad Mszaną Dolną spowodowały wezbrania potoków oraz gwałtowny spływ wód powierzchniowych, doprowadzając do licznych podtopień. Woda zerwała w tej gminie 12 mostów i zniszczyła 11 km dróg, zalała też trzy szkoły i boiska sportowe. Straty w infrastrukturze komunalnej w Mszanie Dolnej – jak mówił we wtorek dziennikarzom wójt Bolesław Żaba - wyniosły ponad 10 mln zł. „W pierwszej kolejności będziemy chcieli odbudować trzy mosty, w tym jednoprzęsłowy most o rozpiętości ok. 35 m w Kasince Małej, gdzie mieszkańcy samorzutnie wybudowali przeprawę i z niej korzystają. Dla mnie to jest priorytet. Chcemy też przywrócić do stanu używalności stadion i boisko Orlika w Kasince Małej oraz odbudować drogi gminne” – powiedział Żaba.

Straty spowodowane klęskami żywiołowymi w latach 2011 - 2014 w Małopolsce oszacowano na 591,5 mln zł. Zniszczonych zostało ponad 2,2 tys. km dróg, 519 mostów, 1053 przepusty. Tylko w 2014 r. straty wyniosły 132 mln zł. Na usuwanie zniszczeń samorządy w całym regionie otrzymały w latach 2011 – 14 z budżetu państwa 939 mln zł. Udało się odbudować 2,4 tys. km dróg, 247 mostów i 288 przepustów (wydatki na odbudowę były wyższe niż szacowne straty m.in. dlatego, że w miejsce starych drewnianych mostów, budowano nowocześniejsze obiekty).(PAP)