MAiC: na bieżąco uruchamiamy środki dla rodzin i gmin poszkodowanych w ostatnich nawałnicach

Prawie 2,5 mln zł zostanie przeznaczonych na pomoc dla gmin i rodzin poszkodowanych w ostatnich nawałnicach. Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji poinformował, że wystąpił z odpowiednim wnioskiem do Ministra Finansów.

Minister Administracji i Cyfryzacji wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej na pomoc gminom poszkodowanym w powodzi, do której doszło między 5 a 7 lipca na pograniczu powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego i zawierciańskiego w województwie śląskim. Przyczyną były silne opady deszczu. Powódź wyrządziła szkody zarówno w infrastrukturze komunalnej jak i w mieniu prywatnym.

Szef MAC wystąpił z wnioskiem o uruchomienie 2,3 mln zł zaliczki z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze te przeznaczone będą na pilne zabezpieczenie uszkodzonych obiektów oraz przywrócenie do działania niezbędnej infrastruktury (1,3 mln zł) oraz na zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w tym zdarzeniu (1 mln zł). W szczególności chodzi o zaspokojenie pierwszych, podstawowych potrzeb bytowych oraz wykonanie prac remontowych.

Kolejne środki będą uruchamiane po zweryfikowaniu strat i sprecyzowaniu faktycznych potrzeb poszkodowanych.

W tym roku na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych Minister Administracji i Cyfryzacji przeznaczył już kwotę 11 mln 45 tys. zł na pomoc dla 3,5 tys. rodzin lub osób ze 135 gmin. Zasiłki te wypłacane są przez gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej.

Na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w tym roku w wyniku zdarzeń klęskowych przyznane zostały już promesy na kwotę 29,6 mln zł, z tego województwo świętokrzyskie otrzymało 17 mln zł, a województwo śląskie 12,6 mln zł.

Od początku roku dla 456 gmin, 82 powiatów i 3 samorządów województw wydano promesy na ponad 522 mln zł, przeznaczone na naprawę infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce głównie w latach ubiegłych.

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP

Źródło: , stan z dnia 11 lipca 2013 r.

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 11 lipca 2013 r.