Rewolucja śmieciowa pod stałą kontrolą


W poniedziałek odbyła się kolejna wideokonferencja ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego z wojewodami dotycząca realizacji przez gminy postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z przekazanych raportów wynika, że wiele gmin z podpisaniem umów z wykonawcami zwlekało do ostatniej chwili, niektóre jednostki finalizowały rozmowy jeszcze w piątek 28 czerwca.


Przetargi na odbiór odpadów w niemal każdej gminie

Aktualnie na 2479 gmin w Polsce w 2461 gminach (99 proc. gmin) zostały zorganizowane przetargi mające na celu wybór wykonawcy odbierającego odpady komunalne. W 2112 gminach podpisano umowy z wykonawcami (stanowi to prawie 86 proc. gmin, w których zorganizowano przetargi). W dalszych 188 gminach wyłoniono już wykonawcę i aktualnie przygotowywane są umowy. Od piątku do 1 lipca umowy z wykonawcami podpisało kolejnych 140 gmin. Liczba ta stale rośnie.


Gminy, które nie zdążyły z zakończeniem przetargu oraz te, które przetargu jeszcze nie ogłosiły, zadeklarowały wojewodom, iż odbiór odpadów zostanie przez nie zorganizowany.


Boni apeluje o akcje informacyjne

Podczas spotkania minister Michał Boni zwrócił się z prośbą do samorządów o prowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców dot. sposobu segregacji i wywozu śmieci.