Połączone mają zostać: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kardynała Wyszyńskiego, Okręgowy Szpital Kolejowy oraz Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego. W poniedziałek sejmik województwa lubelskiego przyjął uchwałę dotyczącą trybu połączeń tych placówek, które mają utworzyć jeden Wojewódzki Zespół Szpitali SPZOZ. Przejmie on majątek, zobowiązania i całą działalność trzech istniejących obecnie szpitali.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, a 11 wstrzymało się od głosu. Projekt połączenia szpitali skierowany teraz zostanie do konsultacji społecznych. Po ich zakończeniu sejmik ma podjąć ostateczną decyzję o przekształceniu placówek.

Marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman przekonując radnych do poparcia planowanych zmian powiedział, że te trzy szpitale nie mogą nadal funkcjonować w obecnym kształcie organizacyjnym, ponieważ są bardzo zadłużone i nadal przynoszą straty. „Sytuacja trzech szpitali jest taka, że stosując kryteria ekonomiczne, kwalifikują się one do upadłości” – powiedział Hetman.

Jak podał Hetman, trzy placówki zatrudniają łącznie ponad 2,5 tys. ludzi, zgłaszają potrzeby inwestycyjne wartości 178 mln zł, a stan ich zobowiązań wynosi 195 mln zł.

Marszałek zaznaczył, że nie widzi możliwości oddłużenia tych placówek, gdyby zostały w obecnym kształcie, a brak radykalnych działań może doprowadzić do ich likwidacji i konieczności przejęcia zadłużenia przez samorząd, co zachwiałoby jego budżetem. Konsolidacja natomiast – zdaniem Hetmana - spowoduje, że szpitale przestaną się zadłużać. „Zapewni pełniejsze wykorzystanie posiadanego potencjału ludzkiego, bazy materiałowej i technicznej połączonych jednostek” – przekonywał Hetman.

Według wyliczeń zarządu województwa połączenie szpitali przyniesie zmniejszenie kosztów administracji o 6 mln zł rocznie, a wspólne zakupy dadzą dalsze 10 mln zł oszczędności rocznie. To pozwoli na zbilansowanie przychodów z kosztami nowej jednostki, jako że w ubiegłym roku strata trzech szpitali, po uwzględnieniu amortyzacji, wynosiła niespełna 15,5 mln zł.

Dalsze korzyści ma przynieść dostosowanie struktury nowego szpitala do potrzeb w zakresie świadczeń medycznych. Obecnie w każdym z trzech niezależnych szpitali istnieją takie same oddziały, na przykład chorób wewnętrznych czy chirurgiczny. Projekt przewiduje przy tym redukcję jedynie personelu administracyjnego. W przyszłości nowy szpital mógłby być przekształcony w spółkę kapitałową. (PAP)

 

kop/ itm/