Lex Omega Administracja Samorządowa – niezbędna pomoc w interpretacji przepisów prawnych


Dzięki programowi LEX Omega Administracja Samorządowa można szybko zorientować się w tym, jak konkretne przepisy zostały ocenione w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów administracyjnych, organów administracji publicznej oraz w doktrynie. Pozwala to zarówno wybrać najlepsze, pasujące w danym przypadku w samorządzie rozwiązanie, jak też zweryfikować, w jaki sposób na dany temat wypowiadały się sądy i organy, których właściwość obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego.


LEX Omega Administracja Samorządowa – pomaga w unikaniu negatywnych konsekwencji prawnych

Przy wydawaniu konkretnych decyzji administracyjnych lub uchwalaniu aktów prawa miejscowego, organy administracji publicznej coraz częściej rozliczane są za błędne działania. Możliwe w tym kontekście będzie kierowanie zarówno roszczeń odszkodowawczych do konkretnych jednostek samorządu, jak również stosowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych. Korzystanie z programu LEX Omega Administracja Samorządowa pozwala na uniknięcie tych negatywnych konsekwencji. W trakcie podejmowania czynności wywołujących konsekwencje prawne, można szczegółowo i kompleksowo zweryfikować, czy dany kierunek jest zgodny z orzecznictwem. Jeżeli tak, będzie to podstawą obrony przed późniejszymi zarzutami.

Przykładem mogą być przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określające zakres przedmiotowy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie licznych przykładowych tez orzeczniczych władze gminy dzięki korzystaniu z programu LEX Omega Administracja Samorządowa mogą się zorientować w zakresie tego, jak szczegółowo mogą ograniczać dotychczasowe możliwości zagospodarowania nieruchomości, a które ograniczenia są zbyt daleko idące.

LEX Omega Administracja Samorządowa – zbiór wszystkich aktualnych przepisów prawa

Nowy Program LEX Omega Administracja Samorządowa gromadzi ponadto wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy prawne. Korzystanie z niego pozwoli więc również uniknąć ryzyka powoływania w uchwałach, czy decyzjach nieaktualnych przepisów lub nieaktualnej podstawy prawnej. Może to okazać się ważne przy różnych ustawach: zarówno tych o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, jak również przy ustawie o finansach publicznych, prawie zamówień publicznych lub ustawie o gospodarce nieruchomościami.


Przetestuj bezpłatnie nowy Program LEX Omega Administracja Samorządowa - zamów dostęp >>>