"Nasze stypendia adresujemy zarówno do osób stojących u progu kariery, jak i do dojrzałych artystów i profesjonalistów. Wsparcie trafia na realizację konkretnych przedsięwzięć i projektów artystycznych, jest też przeznaczane na finansowanie studiów i dalszego rozwoju" – podkreślił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Wyłonieni obecnie stypendyści to już druga grupa osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, która została wyróżniona w ten sposób w tym roku. Z zarezerwowanej na cały rok puli 140 tys. zł wsparcie w wysokości od 3 do 6 tysięcy złotych otrzyma w drugim półroczu szesnaście osób.

Przyznawane od 2006 roku wojewódzkie stypendia artystyczne mają z założenia stanowić wsparcie finansowe dla utalentowanych mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego. Jak podkreślają władze regionu, stypendia mają motywować do podejmowania nowych wyzwań w sferze działalności artystycznej oraz pomagać w realizacji ciekawych i ambitnych marzeń.

Jednym z tegorocznych stypendystów jest Maciej Kastner z Grudziądza, który pasjonuje się tradycyjnymi technikami fotografii. Artysta pracuje nad projektem "Ginące zawody województwa kujawsko-pomorskiego", na który złoży się 40 fotografii obrazujących pracę rzemieślników-artystów, ze szczególnym uwzględnieniem unikalności tego co robią. Zdjęcia zostaną wykonane z wykorzystaniem jednej z historycznych technik fotograficznych, dziś już unikatowej, a efekty będą prezentowane w galeriach województwa kujawsko-pomorskiego i na wystawach.