Korolec: chcemy poznać doświadczenia i oczekiwania samorządów

Chcemy poznać doświadczenia i oczekiwania samorządów, które wdrażają nowe zasady gospodarowania odpadami - tak Marcin Korolec, minister środowiska tłumaczy rozpoczęty wczoraj cykl spotkań z władzami samorządowymi w całej Polsce.

Poznać doświadczenia i oczekiwania samorządów

Warto na miejscu poznać doświadczenia i oczekiwania samorządów, które wdrażają nowe zasady gospodarowania odpadami. Zapewne można już sformułować pierwsze konkretne wnioski, jakie dodatkowe wsparcie możemy zaoferować samorządom. Być może potrzebne są dodatkowe konsultacje z ekspertami, lub zidentyfikowano usterki legislacyjne wymagające szybkiej naprawy. Na najbliższe dni są już umówione spotkania w Toruniu, Katowicach, Poznaniu, Krakowie, Białymstoku, Łodzi, Olsztynie i Wrocławiu. Spotkam się tam z marszałkami województw, wojewodami, przedstawicielami gmin, a także władzami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i inspekcji ochrony środowiska, wyjaśnił minister.

Na śmieciach można zarobić

Szef resortu środowiska podkreślił, że będzie chciał również rozmawiać o finansowaniu inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami i wojewódzkich planach gospodarowania odpadami. Budowa nowoczesnego systemu w tym zakresie oznacza nie tylko spełnienie wymogów unijnych. Wyższa opłacalność budowy spalarni, instalacji odzysku i recyklingu to niższy koszt systemu dla mieszkańców. Dzięki segregowaniu i sortowaniu odpadów powstanie większy strumień wybranych frakcji odpadów, co ułatwi ich odzysk. Powstaną nowe miejsca pracy w tym sektorze. Przetwarzanie i ponowne wprowadzanie do obrotu surowców wtórnych to duża gałąź przemysłu w krajach zachodniej Europy. Na śmieciach można po prostu zarobić. W Polsce znakomita większość śmieci trafia na składowiska, w Niemczech, które przekazały gospodarowanie odpadami gminom, tylko 0,5 proc., wylicza polityk.

Samorządy otrzymały pomoc resortu środowiska

Do tej pory resort środowiska przeznaczył już ponad 21 mln złotych na projekty edukacyjne i szkolenia samorządowców z nowych zasad. Oferowaliśmy gminom doradztwo ekspertów, spotkania z przedstawicielami ministerstwa i udział w wymianie dobrych praktyk, argumentował Korolec i przypomniał, że samorządy otrzymały gotowe projekty wielu dokumentów, które należało przygotować w ramach wdrażania przepisów i gotowe projekty materiałów informacyjnych.

Będą powstawały nowe zakłady gospodarowania odpadami

Planuje się, że na terenie całego kraju przy wsparciu POIiŚ powstanie (i zostanie zmodernizowanych) 40 zakładów zagospodarowania odpadami. Na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami od początku wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko przekazano beneficjentom łącznie już prawie 3,3 mld zł dofinansowania, zaznaczył minister.

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 12 lipca 2013 r.

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 12 lipca 2013 r.