Zgłoszenia do konkursu Samorząd Pro Familia 2021 gminy mogą przesyłać do 16 kwietnia. Konkurs jest kierowany do tych gmin, które realizują lokalną politykę prorodzinną, np.: finansują z własnego budżetu jednorazowe wypłaty z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe bądź stosują ulgi w opłatach za odbiór odpadów komunalnych dla rodzin z dziećmi, lub wspierają rozwój mieszkalnictwa dla rodzin.

Rodzina – wspólna sprawa

Resort rodziny podkreśla, że realizuje  działania na rzecz tego, by polityka prorodzinna była sprawą szerokiej koalicji, nie tylko rządu, organizacji pozarządowych i think tanków, ale też samorządów. Według ekspertów to między innymi w ten sposób można walczyć ze starzeniem się społeczeństwa. Jego konsekwencje to między innymi niższe przyszłe emerytury, niższe nakłady na opiekę zdrowotną i opiekę społeczną, wyzwania dla rynku pracy i obniżenie dynamiki wzrostu gospodarczego regionu.

Ministerstwo podkreśla, że samorządy i samorządowcy są najbliżej rodzin, a niektóre samorządy realizują zadanie wsparcia rodzin, poszukując dostępnych narzędzi, pozyskując środki finansowe z programów rządowych i tworząc infrastrukturę służącą wszystkim mieszkańcom.

 


– Zależy nam, by każdy, kto jest zainteresowany, miał szansę na zgłoszenie, stąd decyzja o wydłużeniu czasu na nadsyłanie zgłoszeń – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

„Znajdźmy miejsce w Polsce, gdzie rodzinom żyje się najlepiej!” – to hasło przewodnie konkursu, który ma na celu docenienie oraz nagrodzenie samorządów współtworzących optymalne warunki do funkcjonowania rodzin. Laureaci konkursu otrzymają tytuł SAMORZĄD PRO FAMILIA z możliwością posługiwania się taką pieczęcią również w materiałach promocyjnych. Tytułem będzie mogło posługiwać się tylko 5 samorządów w całej Polsce.

Zgłoszenia do konkursu Samorząd Pro Familia można nadsyłać do 16 kwietnia 2021 roku na adres pro_familia@mrips.gov.pl.  Formularz zgłoszeniowy uzupełnia ankieta, w której samorządy odpowiadają na pytania dotyczące m.in. nakładów budżetowych na politykę rodzinną, korzystania z rządowych programów skierowanych do rodzin, przyznawanych we własnym zakresie uprawnień czy stypendiów. Ogłoszenie wyników i wręczenie/przekazanie nagród laureatom nastąpi przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny.

Tytuł SAMORZĄD PRO FAMILIA będzie przyznawany w 5 kategoriach:

  1. Gmina wiejska.
  2. Gmina miejsko-wiejska.
  3. Gmina miejska do 20 tys. mieszkańców.
  4. Gmina miejska od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców.
  5. Gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

 

Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych po 10 samorządów z najwyższą liczbą punktów w każdej z pięciu kategorii (pod względem wielkości gminy). W drugim etapie będą dodatkowo analizowane osiągnięcia w realizacji długofalowej strategii działań w ramach polityki prorodzinnej.

Na podstawie sumy punktów z pierwszego i drugiego etapu Kapituła Konkursu rekomenduje po 3 samorządy w każdej kategorii oraz 3 samorządy do wyróżnienia.

Lista samorządów rekomendowanych do finałowego etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 7 maja 2021 r.

W trzecim etapie Minister Rodziny i Polityki Społecznej w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Polityki Demograficznej wybierze po 1 samorządzie w każdej kategorii, które otrzymają tytuł Samorząd Pro Familia 2021.

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem, Formularzem zgłoszeniowym i ankietą są dostępne tutaj>>