Wielokrotnie na etapie przetargu wykonawca, który samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu przedkłada oświadczenie innej firmy, zapewniające o oddaniu swoich zasobów do dyspozycji przedsiębiorcy. Równie często jednak, bardziej kompetentny wykonawca nie bierze udziału w realizacji zamówienia.

Wykonawca powinien realnie dysponować zasobami innego podmiotu >>>>

Jak informuje "DGP" tylko do 6 proc. zamawiających dotarły informacje o nieprawidłowościach przy realizacji inwestycji z udziałem podmiotów trzecich. Co czwarty z podmiotów organizujących postępowanie przyznał jednak, że firmy udostępniające swoje zasoby nie uczestniczyły w wykonaniu zamówienia.

Problem ten ma zostać rozwiązany w efekcie nowelizacji p.z.p. Wprowadzona została zasada, iż firmy udostępniające swoje zasoby w przetargu muszą zostać zatrudnione w charakterze podwykonawców. Przedsiębiorca, na którego kompetencjach opiera się wykonawca będzie musiał więc realnie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł