Ministerstwo infrastruktury poinformowało w czwartek, że podczas naboru na 2019 rok, dzięki zmianie rozporządzenia Rady Ministrów, dodatkowe punkty będą przyznawane dla zadań, których realizacja przyczyni się do poprawy dostępu do osiedli mieszkaniowych.

- Zmiana ta ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej do nieruchomości, na których realizowane są inwestycje mieszkaniowe w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego. Takie rozwiązanie było rekomendowane przez Radę Mieszkalnictwa – organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów i wpisuje się w założenia realizacyjne polityki mieszkaniowej - informuje resort.