Konieczność powołania nowej osoby na stanowisko prezesa UZP, jest efektem odwołania poprzedniego prezesa Jacka Sadowego w grudniu 2013 r.

Po upływie prawie roku, Urząd Zamówień Publicznych może mieć nowego prezesa, gdyż  komisja konkursowa właśnie zakończyła prace. Kandydatką rekomendowaną przez komisję jest Małgorzata Stręciwilk, członek Krajowej Izby Odwoławczej. Warto nadmienić, iż przez kilka lat była także jej rzecznikiem prasowym.

To jednak nie koniec procedury związanej z wyłonieniem nowego prezesa UZP. Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) nowego prezesa UZP powołuje bowiem premier.

Źródło: www.rp.pl