Przetarg dotyczy wykonania dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV, relacji Piła Krzewina-Plewiska na odcinku od bramek liniowych rozdzielni 400 kV w SE Piła Krzewina do bramek liniowych rozdzielni 400 kV w SE Plewiska.

Wykonawca, poza budową linii dwutorowej i przeprowadzeniem prób odbiorczych, będzie zobowiązany do załatwienia wszelkich formalności na rzecz realizacji inwestycji, w tym uzyskanie aktów prawnych i prawa do użytkowania nieruchomościami pod budowę linii.

W wyborze wykonawcy brane pod uwagę będzie kryterium cenowe (99 proc.) i okres gwarancji (1 proc.).

Źródło: Rynek Infrastruktury