Dzięki pierwszemu projektowi do urzędów trafi 1100 komputerów, 160 serwerów oraz innych urządzeń. Stworzona zostanie bezpieczna platforma teleinformatyczna, dzięki której możliwe będzie przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną, a nie jak dotychczas papierową. Korzystać z tego rozwiązania będą niemal wszystkie samorządy każdego szczebla w regionie świętokrzyskim, czyli 93 gminy oraz 13 powiatów.

"Region świętokrzyski po wdrożeniu projektu wejdzie do ekstraklasy, jeśli chodzi o jakość pracy administracji" - powiedział w środę podczas konferencji prasowej marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Zdaniem wójta gminy Waśniów Krzysztofa Gajewskiego na realizacji tego projektu skorzysta nie tylko urząd, ale i obywatel, który będzie miał łatwiejszy dostęp do informacji publicznej przez internet.

Jak dodał wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Grzegorz Świercz, dzięki realizacji projektu petent będzie otrzymywał decyzje szybciej niż dotychczas, a co za tym idzie mniej czasu będzie poświęcał na odwiedzanie urzędów.

Drugi z projektów zakłada utworzenie map z danymi przestrzennymi gmin i powiatów województwa świętokrzyskiego. Znajdą się tam informacje dotyczące m.in. terenów inwestycyjnych na danym terenie, bazy turystycznej, tras i przystanków komunikacji publicznej czy lokalizacji różnych organizacji i instytucji.

Zdaniem członka zarządu województwa świętokrzyskiego Piotra Żołądka, jeżeli dzisiaj chcemy sprawnie funkcjonować to musimy mieć łatwy dostęp do wszystkich informacji i zasobów. System informacji przestrzennej takie możliwości stwarza każdemu samorządowi.

Oba projekty, które mają być wykonane do końca 2014 roku, dofinansowane będą w 85 proc. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.