Przedmiot zamówienia dotyczy trasy o dł. ok. 9,5 km od Łazisk Średnich do Orzesza Jaśkowic.

O wyborze wykonawcy będzie decydować kryterium: ceny (70 proc.), termin realizacji (25 proc.) i gwarancja (5 proc.).

Najtańsza oferta o wartości 43,82 mln zł, należy do konsorcjum Infra Silesia, DB Schenker Rail Polska. Pozostali uczestnicy postępowania to konsorcjum Przedsiębiorstwo EL-IN, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Armex, Torkol (45,0 mln zł) i Porr Polska (47,71 mln zł).

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali termin realizacji do 1 grudnia 2015 r.

Źródło: www.wnp.pl