Gmina więcej dopłaci do opieki nad starszymi

Rodzina, której dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 1053 zł, będzie zwolniona z konieczności współpłacenia za pobyt krewnego w domu pomocy społecznej.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej przewiduje wzrost kryterium dochodowego, które określa, czy rodzina będzie dopłacać do kosztów utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej. Obecnie kwota dochodu, która zwalnia małżonka lub dzieci osoby umieszczonej w DPS ze współpłacenia, wynosi 877 zł (250% kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej). Nowelizacja zwiększyła tę kwotę do 1053 zł (300%). To oznacza, że do pobytu tej osoby w DPS będzie dopłacać gmina. Nowelizacja umożliwia też gminie dłuższe przyznawanie zasiłku okresowego lub stałego osobie, która w efekcie realizacji kontraktu socjalnego znalazł zatrudnienie. Nie może to jednak być dłużej niż dwa miesiące.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2 maja 2011 r.

Data publikacji: 2 maja 2011 r.