Pytanie:
Czy gmina może zmniejszyć liczbę oddziałów w jedynym przedszkolu publicznym prowadzonym na terenie gminy, tworząc tylko jeden oddział polegający na przyjęciu tylko 5- i 6-latków? W jaki sposób można dokonać zmniejszenia liczby oddziałów w publicznym przedszkolu?

Odpowiedź:
Gmina ma takie prawo. Zmniejszenie liczby oddziałów może nastąpić poprzez zmiany (aneks) w arkuszu organizacyjnym przedszkola.

Uzasadnienie:
Stosownie do zapisu § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący. Tak więc zmniejszenie liczby oddziałów w przedszkolu publicznym będzie wymagało aneksu do arkusza, który również musi być zatwierdzony przez organ prowadzący przedszkole. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami