We wtorek o godzinie 10.10 w Sejmie premier Mateusz Morawiecki wygłosi expose. Wieczorem odbędzie się też głosowane nad wotum zaufania dla rządu.

Rodzina, wolność i solidarność mają być filarami expose i działań rządu na najbliższe 4 lata. Prawdopodobnie premier przypomni o piątce Morawieckiego, o której mówił przed wyborami, o małym ZUSie dla najmniejszych przedsiębiorców, 13. i 14. emeryturze. Skupi się też na infrastrukturze - budowie centralnego portu komunikacyjnego i budowie obwodnic miast.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że w expose szef rządu będzie mówił m.in. o gospodarce w kontekście spowolnienia w gospodarkach światowych, o zmianach klimatycznych i problemach demograficznych. Podkreślił również, że premier zaprezentuje założenia programu i plany działań rządu na najbliższe cztery lata, ale także wizję na dłuższą perspektywę. - Będzie to w moim przekonaniu i według mojej wiedzy pełna prezentacja wizji, nie tylko wymiana konkretnych działań - mówił w szef kancelarii premiera. Na pytanie, czy zostaną powtórzone obietnice z wystąpienia premiera sprzed dwóch lat, Dworczyk powiedział: Oczywiście znajdą się tam wątki związane z podsumowaniem tych działań, które przez ostatnie cztery lata rząd PiS realizował, ale jednak expose będzie poświęcone wyzwaniom, które stają przed Polską w przyszłości. A jest ich bardzo dużo. Oczywiście dotyczy to polityki międzynarodowej, gospodarki i dotyczy to również demografii. To jest olbrzymie wyzwanie przez wiele osób niedoceniane.

Po wystąpieniu szefa rządu planowana jest debata klubowa, a następnie głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Według harmonogramu głosowanie to odbędzie się o godz. 20. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

We wtorek posłowie mają też rozpocząć prace nad trzema pierwszymi w tej kadencji Sejmu projektami ustaw.