W wyniku wprowadzonej zmiany konfiguracyjnej w skrzynkach podawczych uaktywniono opcję przyjmowania w ePUAP dokumentów podpisanych Profilem Zaufanym. Dotychczasowa konfiguracja umożliwiała jedynie przyjmowanie dokumentów podpisanych z użyciem certyfikatu kwalifikowanego.

Tym samym system ePUAP osiągnął gotowość techniczną do obsługi Profilu Zaufanego. Oznacza to spełnienie wymagań ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) oraz opublikowanych niedawno rozporządzeń z dnia 27 kwietnia 2011 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej. (Dz. U. z 2011 r. Nr 93, poz. 546) oraz w sprawie zasad prowadzenia, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 93, poz. 547) .

Na podstawie: http://epuap.gov.pl

Pisaliśmy o tym również:
 ePUAP uregulowany


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.)
Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2011 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej. (Dz. U. z 2011 r. Nr 93, poz. 546)
Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2011 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: w sprawie w sprawie zasad prowadzenia, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 93, poz. 547)