Elektroniczna służba przygotowawcza prowadzona jest w ramach projektu systemowego Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym, Działanie 5.2 PO KL.

Głównymi adresatami projektu są małe jednostki samorządu terytorialnego. Służbę przygotowawczą musi przejść każdy pracownik, który podejmuje po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym lub kierowniczym stanowisku urzędniczym. Szeroka tematyka kursów umożliwia poznanie wszystkich niezbędnych informacji przeznaczonych dla osoby, która zamierza pracować na stanowisku urzędniczym.

E- szkolenia mogą zastąpić tradycyjną metodę edukacji. Jedną z największych zalet szkoleń e-learningowych jest możliwość samodzielnego doboru ram czasowych, w których będzie realizowana nauka. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze bez naruszenia korzyści płynących z nauki (pracownik ma więcej czasu na wykonywanie pozostałych czynności zawodowych).

Do skorzystania z portalu potrzebna jest jedynie przeglądarka internetowa, gdzie należy wpisać adres: www.sluzba-jst.gov.pl .W przypadku jakichkolwiek problemów, pomoc techniczną oraz merytoryczną można uzyskać pod numerem telefonu: (68) 327 22 08, bądź pod adresem: sp@4system.com.

Na podstawie: www.administracja.mswia.gov.pl