Pytanie:
Czy dla dyrektora placówki uczestnictwo w sesjach rady gminy jest obligatoryjne?

Odpowiedź:
Dyrektor jednostki organizacyjnej gminy, np. dyrektor szkoły publicznej prowadzonej przez gminę, nie ma obowiązku brać udziału w sesjach rady gminy. Ma on natomiast prawo, jak każdy obywatel, wstępu na sesje rady gminy. Stanowi o tym art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami