Najważniejszym założeniem ustawy jest to, że e-doręczenie będzie traktowane tak jak wysłanie tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym. Usługa doręczenia elektronicznego będzie dobrowolna i darmowa.

Zmiany wprowadzają tzw. domyślność cyfrową, czyli prymat rozwiązań cyfrowych nad rozwiązaniami tradycyjnymi.

 


Obywatel złoży deklarację i będzie otrzymywał maile z urzędów

Obywatel, który złoży deklarację, że chce otrzymywać korespondencję od organów państwa drogą elektroniczną, będzie w ten sposób otrzymywał pisma od organów państwa - bezpłatnie.

Zgodnie z ustawą obywatel będzie miał jeden adres dla całej komunikacji z administracją, skrzynkę e-doręczeniową, która będzie służyła do wymiany elektronicznej korespondencji z urzędami i będzie odpowiednio zabezpieczona.

Baza adresów elektronicznych

Na potrzeby realizacji doręczenia elektronicznego zostanie stworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Wpis adresu do bazy zobowiązuje podmiot publiczny do doręczania pism na ten adres.

Usługa doręczenia elektronicznego będzie świadczona na polskim rynku przez operatora wyznaczonego, którym do końca 2025 r. będzie Poczta Polska. Dla obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych przewidziano wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która umożliwi całkowitą cyfryzację procesu nadania lub odbioru korespondencji po stronie podmiotów publicznych i przedsiębiorców, pozostawiając obywatelom wybór formy.