Jak poinformowało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, zostały podpisane umowy na dofinansowanie kolejnych dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Znalazło się wśród nich przedsięwzięcie związane z adaptacją szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową.

Jak poinformował w komunikacie prasowym członek zarządu województwa dolnośląskiego Jerzy Tutaj, koszt tego przedsięwzięcia to ponad 3 mln 70 tys. zł., jednak gmina miejska Nowa Ruda pozyskała na jego realizację dofinansowanie z programu operacyjnego 2007-2013 w wysokości ponad 2,5 mln zł.

„Opracowany projekt rewitalizacji szybu oraz utworzenia zewnętrznej ścianki wspinaczkowej stworzy możliwość zagospodarowania obiektu, który jest częścią historii Nowej Rudy oraz górnictwa w Polsce. Wykorzystując produkty górniczego dziedzictwa, miasto kreuje swój atrakcyjny wizerunek. Trafia przy tym do coraz szerszych kręgów odbiorców, nie tylko tych o nastawieniu turystycznym czy edukacyjnym, ale także biznesowym" - ocenił cytowany w komunikacie Tutaj.

Drugim przedsięwzięciem, które otrzymało dofinansowanie z programu operacyjnego jest rekultywacja składowiska w Potworowie, którego właścicielem jest gmina Bardo. Zostało ono oddane do eksploatacji w 1988r., a jego powierzchnia przekracza 2 ha, z czego powierzchnia składowania to 1,08 ha. W 2009r. zaprzestano składowania tam odpadów.

„Rekultywacja składowiska jest konieczna, ponieważ obiekt zanieczyszcza środowisko i negatywnie wpływa na walory estetyczne krajobrazu. Zostanie tam przeprowadzona rekultywacja techniczna i biologiczna. Projekt ten jest zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012" - poinformował Tutaj.

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to blisko 3,3 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi blisko ponad 2,8 mln zł.