Zgodnie z ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych w ramach wspierania inwestycji przekazywane będą środki m.in. na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych oraz dróg gminnych. Z funduszu będą mogły też być finansowane mosty lokalizowane w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, zwane "zadaniami mostowymi". Dodatkowo przewidziane są pieniądze na budowę, przebudowę lub remont dróg wojewódzkich, powiatowych lub gminnych o znaczeniu obronnym.

Czytaj też: Fundusz Dróg Samorządowych wesprze budowę i remont lokalnych dróg  >>

Ustawy nie stosuje się do dróg publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Samorządowcy z większych miast i eksperci zabiegali o to, argumentując m.in., że miasta wojewódzkie powinny być włączone w fundusz, bo stanowią rdzeń dróg. Inne argumenty to ewentualne umożliwienie realizacji projektów liniowych oraz fakt, że niektóre miasta wojewódzkie nie należą do miast największych, np. Opole czy Olsztyn.

 

 

Porównaj: Samorządy chcą mieć wpływ na Fundusz Dróg Samorządowych >>

Źródła pochodzenia środków funduszu

Zgodnie z ustawą środki Funduszu pochodzą m.in. z wpłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - nie mniej niż 1,4 mld zł rocznie, dotacji celowej z budżetu państwa z części ministra obrony narodowej - 500 mln zł rocznie, części budżetowej ministra infrastruktury, wpłat Lasów Państwowych czy wpłat spółek.

Wypłat dla samorządów dokonuje wojewoda na zadania drogowe i mostowe, za pośrednictwem ministra infrastruktury mogą ubiegać się o środki na zadania obronne.

 


Jak zapowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, w ciągu 10 lat samorządy będą wsparte kwotą 36 mld zł na drogi. Wysokość dofinansowania ustali wojewoda, biorąc pod uwagę dochody samorządu. 

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że FDS przewiduje dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych na nowych zasadach począwszy od roku 2019. Niemniej środki zgromadzone przez FDS zostaną przeznaczone na dofinansowanie również tych inwestycji samorządowych, co do których wnioski zostały złożone w naborach ogłoszonych na dotychczasowych zasadach w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dzięki temu pomoc państwa na rzecz zarządców dróg powiatowych i gminnych będzie miała charakter ciągły.

Andrzej Adamczyk mówił w Sejmie, że program pozwoli na dofinansowanie do 80 proc. wartości inwestycji w gminach najbiedniejszych. Będą mogły być uwzględnione inwestycje realizujące obwodnice.

Premier Mateusz Morawiecki w 300 dni od zaprezentowania programu tzw. piątki Morawieckiego, odwiedza województwa: mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie. Towarzyszy mu m.in. minister infrastruktury. 

Zobacz też w LEX:

Określanie wartości rynkowej gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne >>

Dostęp do drogi publicznej jako przesłanka uzyskania decyzji o warunkach zabudowy >>