Jak podkreślił w Sejmie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, Fundusz Dróg Samorządowych to odpowiedź rządu na wnioski przygotowane przez samorządy. Jego zdaniem niezmiernie ważne jest, że zwiększenie poziomu dofinansowania pozwoli na inwestycje w gminach o dużo mniejszych dochodach. - Są gminy w Polsce, które dotąd nie korzystały ze środków programów wsparcia, bo zabrakło środków w budżecie, żeby zadysponować 50 proc. wkładu własnego – powiedział. Jak przypomniał, program pozwoli na dofinansowanie do 80 proc. wartości inwestycji w gminach najbiedniejszych.
Zaproponowany fundusz ma na celu zwiększenie inwestycji w drogi lokalne, większą ilość środków i stabilność ustawową. Jak wyjaśnił, fundusz będzie mechanizmem pozwalającym w cyklu wieloletnim realizować inwestycje. - Na tej sali zasiadają doświadczeni samorządowcy, wiecie Państwo, jak trudno jest w jednym roku ogłosić i rozstrzygnąć przetarg, zrealizować inwestycję i uzyskać odpowiednie dokumenty pozwalające na dopuszczenie zmodernizowanej czy wybudowanej drogi do użytkowania, a także rozliczenie w tym samym roku – ocenił. Jak dodał, wiele inwestycji wymaga więcej czasu, nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt miesięcy na realizację.

 


- Proponujemy zwiększenie jednostkowego dofinansowania do inwestycji do 30 mln zł do jednego projektu, co umożliwi realizowanie projektów dużych, łączących gminy czy powiaty – wyjaśnił. Dla dróg o znaczeniu obronnym finansowanie będzie w wysokości 100 proc.

Czytaj też: Fundusz Dróg Samorządowych wesprze budowę i remont lokalnych dróg

Rafał Weber z PiS podkreślił, że program to krok milowy, jeśli chodzi o wspieranie małych ojczyzn. - W każdej rozmowie władza samorządowa podkreśla, że potrzebuje wsparcia, jeśli chodzi o infrastrukturę gminną i powiatową - powiedział. Dodał, że liczba wypadków na drogach spadła, ale na drogach gminnych i powiatowych wciąż liczba ofiar „zatrważa”. Dodał, że remontowanie dróg przyczyni się do podniesienia ich bezpieczeństwa.

Dla dróg wojewódzkich

Mirosław Suchoń z Nowoczesnej zauważył, że w Polsce drogi buduje się najdrożej. Kazimierz Kotowski samorządowiec z 25-letnim stażem podkreślił, że program jest kontynuacją poprzednich programów dedykowanych drogom.

Ryszard Galla, poseł niezrzeszony, zapytał, dlaczego w projekcie nie ma środków na drogi wojewódzkie. Według ministra infrastruktury drogi wojewódzkie mają większą możliwość otrzymania dofinansowania ze środków unijnych, ale będą miały możliwość otrzymania dofinansowania z funduszu na zadania obronne i realizację mostów i dróg dojazdowych do mostów.

Krzysztof Szulowski z PiS podkreślił, że drogi samorządowe mają w większości złą nawierzchnię, a to nimi poruszamy się najczęściej. Zbyt niski procent dofinansowania i jednoroczność to wady poprzednich programów.

 

Czytaj też komentarz praktyczny Techniczne wymogi dla systemów odwadniania i oczyszczania wód odprowadzanych z powierzchni dróg

 

Środki na obwodnice miast

Poseł Jarosław Szlachetka z PiS pytał, czy obwodnice miast będą mogły być finansowane z funduszu. Jak zaznaczył minister Adamczyk, inwestycje odciążające miasta i miasteczka od ruchu, który je i mieszkańców „często zabija i niszczy”, będą wspierane z programu. - Zadanie w trybie wieloletnim oraz dofinansowanie na poziome 30 mln zł do jednego zadania, pozwala uwzględnić w wyborze wniosków obwodnice miast, te inwestycje, na które mieszkańcy często przez pokolenia oczekują – wyjaśnił.

Posłowie zarzucali także, że środki na drogi będą przerzucone z funduszy NFOŚiGW na walkę ze smogiem. – NFOŚ posiada odpowiedni zasób finansowy  nie jest on zagrożony, jeśli chodzi o walkę ze smogiem – powiedział minister. Jak dodał, dobra droga to mniejsza emisja spalin z pojazdów, które z niej korzystają.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury 18 września. Program zakłada przychody m.in. z obligacji Skarbu Państwa, wpłat z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Lasów Państwowych. Rząd szacuje, że w 2019 roku dofinansowania sięgną co najmniej ok. 3,5 mld zł. Na dofinansowanie będą miały szanse zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych, a także inwestycje na tych drogach, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym.