Zmiany w programie „Czyste Powietrze” – jak wyjaśnia ministerstwo klimatu Ministerstwo Klimatu i Środowiska - zdeterminowało kilka czynników. To wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy i Polskiego Ładu, oraz obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla).  

Koniec dotacji na piece węglowe

Najważniejszą zmianą jest to, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Aby więc otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie można będzie składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Zakończenie dotowania kotłów węglowych to był częsty argument podnoszony przez ekologów.

„Czyste Powietrze” - wydłużone terminy naboru dla gmin>>
 

Wyższe progi dochodowe

Kolejna nowość w „Czystym Powietrzu”, to podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł.

Od 1 lipca 2021 r. próg dochodowy wynosić będzie:

  • dla gospodarstw jednoosobowych wzrośnie o 229 zł niż obecnie, czyli do kwoty 2 189 zł.
  • dla gospodarstw wieloosobowych o 164 zł, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę.

 

Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie

Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, począwszy od 1 lipca możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie.

To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45 proc. faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym poziomie -z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 - dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60 proc. kosztów).

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Raport: Zostały 3 miliony pieców do wymiany>>
 

Wkrótce ruszy nabór na dotacje do kredytu bankowego

Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej. Nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ma ruszyć jeszcze w lipcu tego roku. Informacje o bankach, które będą udzielały Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację będą dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany to:

  • rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; w przypadku banków: od daty złożenia wniosku),
  • okres realizacji (wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku; bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku),
  • rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia).

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 9 proc. na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ponadto, poza już wprowadzonymi zmianami, NFOŚiGW pracuje nad uruchomieniem w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze” modułu pożyczek dla gmin jako uzupełnienie finansowania dla beneficjentów.

W ramach programu „Czyste powietrze”, od momentu jego uruchomienia we wrześniu 2008 roku, złożono 260 275 wniosków na łączną kwotę 4 mld 5 8 3 mln zł z czego podpisano 208 936 umów na łączną kwotę 3 miliardy 531 mln zł (dane z 11 czerwca 2021 roku)