Program „Ciepłe Mieszkanie” ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Budżet programu to 1,4 mld zł. Ministerstwo klimatu i środowiska liczy, że skorzysta z niego około 80 tys. gospodarstw.

- Dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie” to uzupełnienie oferty względem wdrażanego już od 2018 r. programu „Czyste Powietrze” i kolejny krok w szeregu działań, których efektem ma być poprawa stanu powietrza w Polsce. Liczymy, że i tym razem Polacy chętnie skorzystają z oferowanej formy uzyskania i rozpoczną remonty w swoich domach – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

 

 

Na co można przeznaczyć dotację?

Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymianę okien i drzwi,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

Czytaj też: Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych >>>

Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Wysokość dotacji przypadającej na lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów wnioskodawcy i może wynieść 30, 60 lub 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu, zaś kwotowo od 15 tys. zł do 37,5 tys. zł.

Przeczytaj także: Czyste Powietrze Plus - od piątku można składać wnioski o dotacje na wymianę pieców

Dystrybutorem wsparcia będą gminy

Dystrybutorem środków w programie będą poszczególne gminy. To one mogą wnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o środki potrzebne do realizacji programu na swoim terenie.

Jeśli osoba biorąca udział w programie mieszka na terenie gminy, która znajduje się na liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, może wnioskować o jeszcze wyższe dofinansowanie. Wtedy w zależności od dochodów będzie to odpowiednio 35, 65 lub nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych. Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla programu można sprawdzić tutaj.

Czytaj też: Zmiany w warunkach technicznych w zakresie wentylacji pomieszczeń >>>

Gminy we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych, zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych.. To gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych; po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi (osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym).

Czytaj też: Ochrona przeciwpożarowa budynków - komentarz praktyczny >>>

Gminy będą mogły aplikować o dofinansowanie w ramach programu do wfośigw w trybie ciągłym w podziale na 2 nabory.

 • Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 r.
 • Drugi nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2023 r., w zależności od dostępności środków.

Dokumentację, z którą jednostki samorządu terytorialnego powinny się zapoznać przygotowując wniosek o dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”, można znaleźć na stronie programu: Ciepłe Mieszkanie Ewentualne dodatkowe pytania należy kierować na specjalną skrzynkę e-mail programu: cieplemieszkanie@nfosigw.gov.pl.

Sprawdź też: Sługocka Martyna "Ochrona powietrza. Poradnik dla gmin i ich mieszkańców" >>

 

 

Dla beneficjentów końcowych, czyli dla kogo?

Poziom 1 - podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 •  Do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
 • Do 35 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 2 - podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2342 w gospodarstwie jednoosobowym

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • Do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
 • Do 65 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

Poziom 3 - najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1260 w gospodarstwie jednoosobowym
 • lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

 • Do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
 • Do 95 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.