Centra usług społecznych to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej. To miejsca, w których skupione mają być usługi społeczne z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, ale i wykonawców usług, wśród których są zarówno jednostki samorządowe, jak i lokalni przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe.

Dwie umowy podpisane

W poniedziałek w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisane zostały umowy pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a gminami Tryńcza i Adamówka dotyczące utworzenia na ich terenie centrów usług społecznych.

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” to 2 499 959,10 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, Centrum Usług Społecznych w gminie Tryńcza – 3 117 708,75 zł.

Czytaj też: Powstają centra usług społecznych i jest spór o kwalifikacje pracowników>>

MRPiPS: zależy nam na poszerzaniu ofert CUS

– Zależy nam na tym, aby wraz z funkcjonowaniem centrów usług społecznych stale poszerzała się oferta świadczonych przez nie usług. Na uruchomienie 30 CUS-ów przeznaczyliśmy 100 mln zł. Środki pochodzą z budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Fundusze zostały podzielone na 4 typy projektów, w zależności od wielkości gminy oraz rodzaju centrum usług społecznych. Co istotne, nie wymagano od samorządów wkładu własnego.

Nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie centrów usług społecznych został już zakończony. Gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie od 2,5 do nawet 5 mln zł. Złożono 52 wnioski o dofinansowanie na kwotę ponad 149 mln zł.