CBOS podsumowuje w swoim raporcie, że prezydentura Bronisława Komorowskiego niezmiennie cieszy się aprobatą większości biorących udział w sondażu. Oceny prezydenta nie zmieniły się znacznie w stosunku do badania lipcowego - pozytywne oceny spadły o 1 pkt proc., negatywne wzrosły o 1 pkt proc.
Wyraźnie częściej przez ankietowanych krytykowana niż chwalona jest praca parlamentarzystów. W sierpniu działalność Sejmu negatywnie ocenia niemal dwie trzecie (64 proc.), a Senatu – blisko połowa (47 proc., od lipca spadek o 3 pkt). Z kolei pozytywne opinie o pracy posłów wyraża niespełna jedna piąta badanych (18 proc.), a o pracy senatorów - ok. jedna czwarta (23 proc.).
Dobre opinie o pracy władz lokalnych w swojej miejscowości wyraża dwie trzecie biorących udział w badaniu (65 proc.), natomiast złe – jedna czwarta (25 proc.). Oznacza to wzrost pozytywnych ocen o 2 pkt proc. w stosunku do lipca oraz spadek negatywnych o 1 pkt proc.

CBOS przeprowadził badanie metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 19–25 sierpnia roku na liczącej 980 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(ks/pap)