Wielkopolskie remizy OSP miały otrzymać 35 wozów strażackich. Choć termin dostawy minął a samochody nie zostały dowiezione, zapłata w wysokości 3 mln zł za rzekomo wykonane zamówienie, została wypłacona. Dzięki działaniom CBA, urząd marszałkowski zdążył jednak wstrzymać wypłatę aż 13 mln zł.

Mimo to, Skarb Państwa został narażony na szkodę znacznych rozmiarów, a ponadto utracono kontrolę nad realizacją zamówień. Śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, dotyczące szkody majątkowej w mieniu dysponowanym przez Oddział Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego oraz niezgodnej ze stanem faktycznym dokumentacji dot. realizacji zamówień publicznych prowadzi Delegatura CBA w Poznaniu.

Agenci CBA zabezpieczyli dokumenty w remizach OSP, gdzie miały trafić specjalistyczne samochody. Dokumentacje związaną z zamówieniem zabezpieczono też w instytucjach współorganizujących i finansujących zakup pojazdów-m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

(cba.gov.pl)


 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami