Film ma charakter szkoleniowy i skierowany jest głównie do władz samorządowych. Stanowi on część kompleksowego projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast.


Jego celem jest zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności władz samorządowych za ochronę dziedzictwa lokalnego, co w przyszłości ma się przełożyć na poprawę wyglądu i zachowania tożsamości kulturowej miejscowości, którymi zarządzają. To działanie ma także przyczynić się do poprawy jakość życia mieszkańców oraz zwiększenia walorów turystycznych JST.

Produkcja przedstawia zarówno negatywne przykłady, jak i te godne naśladowania. Wśród miast, które zdecydowały się na wprowadzenie parku kulturowego w historycznych częściach i uporządkowanie przestrzeni wyróżniają się w szczególności Wrocław i Kraków. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków.


(www.mkidn.gov.pl)

 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami