Zrujnowany kompleks XIX-wiecznych Młynów Rothera jest największym obiektem na terenie Wyspy Młyńskiej położonej w centrum Bydgoszczy. Zaniedbana przez lata wyspa w ciągu ostatniej dekady została w większości zagospodarowana dzięki wsparciu funduszy unijnych i jest obecnie ulubionym miejscem wypoczynku bydgoszczan.

Zdewastowane młyny w ciągu ostatnich lat kilkukrotnie zmieniały właściciela i ostatnio należały do firmy deweloperskiej, która wielokrotnie deklarowała ich zagospodarowanie, ale żaden z prezentowanych pomysłów nie wyszedł poza wizualizację. Od roku władze Bydgoszczy negocjowały z właścicielem odkupienie budynków.

"Akt notarialny został podpisany i miasto przejmie młyny na własność. W zamian za budynki na Wyspie Młyńskiej ich dotychczasowy właściciel otrzyma siedem niezabudowanych nieruchomości w różnych punktach miasta oraz nieco ponad 1,16 mln zł, jako różnicę między wartością tych parcel, a ceną młynów" - poinformowała w piątek Anna Strzelczyk z zespołu prasowego Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy.

Jak zapowiada od wielu miesięcy Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, zagospodarowanie młynów ma być jedną z największych inwestycji miejskich w nowej perspektywie unijnej. Na razie nie ma jednak sprecyzowanej koncepcji, co miałoby się ostatecznie mieścić w ogromnym budynku.

Najczęściej pojawia się pomysł stworzenia "Centrum nauki o człowieku" - ośrodka popularyzującego wiedzę i zdobycze medycyny, wspieranego merytorycznie przez funkcjonujące w Bydgoszczy Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Parter gmachów miałby natomiast pełnić funkcje kulturalno-rozrywkowe i mieścić księgarnie, galerie czy kawiarnie.

Według deklaracji władz Bydgoszczy, pomieszczeniami w dawnych młynach zainteresowane jest także Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego. Prezydent Bruski rozważał także udostępnienie budynków środowiskom akademickim.

Niezależnie od ostatecznego sposobu zagospodarowania budynku wiadomo, że jego adaptacja i wyposażenie pochłonie co najmniej 300 milionów złotych. Na razie w przyszłorocznym budżecie miasta przeznaczono 750 tys. zł na przygotowanie studium wykonalności, które ma odpowiedzieć na pytania o koszty i funkcjonalność inwestycji.

Kompleks zwany Młynami Rothera zbudowano w latach 1849-1850. Obejmował on budynek produkcyjny, kotłownię i maszynownię z kominem, spichlerz mączny i przepompownię, tzw. dom turbinowy. Młyny pełniły swą funkcję nieprzerwanie do początku lat 90. XX wieku.