Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2014 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się gmina w sprawie skutków podatkowych otrzymania przez radnych określonych świadczeń związanych z realizacją ich obowiązków.

Gmina wskazała, że radni pełniąc swoje funkcje uczestniczą w szkoleniach, seminariach, konferencjach i imprezach kulturalnych czy sportowych finansowanych ze środków gminy. Radni wyposażani są też w komputery, prasę, artykuły biurowe oraz przeprowadzają rozmowy telefoniczne na koszt gminy, a także korzystają z polis ubezpieczeniowych zakupionych dla radnych na czas podróży zagranicznej.

Według gminy radny wykonując swoją funkcję w radzie gminy nie osiąga przychodu z nieodpłatnych świadczeń w postaci udziału w szkoleniach, udostępnienia mu możliwości skorzystania z telefonu i artykułów biurowych zakupionych przez gminę, gdyż nie osiąga korzyści majątkowej poprzez zwiększenie jego aktywów a ekwiwalentem za to jest praca radnego na rzecz gminy. Radny, pełniąc swą funkcję, nie jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić sobie sprzętu niezbędnego do jej sprawowania. Według gminy trudno także mówić o przychodzie radnego do opodatkowania, którym to przychodem miałaby być wartość kosztów, które poniosła gmina na organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie ww. szkoleń, konferencji lub seminariów.

Pełna treść artykułu pt. PIT: radny nie zapłaci podatku za szkolenie, które finansuje gminadostępna jest w serwisie ABC Podatki>>> 
Zobacz książkę 
"Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>