1 Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości.
Autor: Ryszard Strzelczyk.
Rok wydania: 2016.
W publikacji omówiono - oprócz podatku od nieruchomości oraz podatków rolnego i leśnego - kwestie nabywania i posiadania nieruchomości oraz obrotu nimi w kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych, VAT, podatków dochodowych, a także podatku od spadków i darowizn. Przedstawiono problematykę opłat: planistycznej, adiacenckiej, sądowej, jak również zagadnienia taksy notarialnej oraz opłat związanych z użytkowaniem wieczystym. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji ze schematami.
Autorzy: Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn (red. naukowy).
Rok wydania: 2015.
Publikacja zawiera teksty ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo o ustroju sądów administracyjnych, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W książce zamieszczono również skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism.
Autor: Piotr Sitniewski.
Rok wydania: 2016.
Książka stanowi syntetyczne zestawienie najważniejszych zagadnień dotyczących realizacji prawa do informacji publicznej - przedstawionych w formie pytań i odpowiedzi. 

4. Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
Autorzy: .
Rok wydania: 2016.
Czwarte wydanie zbioru przepisów z prawa nieruchomości. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz.
Autorzy: Anna Golęba, Tadeusz Kiełkowski, Kamil Klonowski, Hanna Knysiak-Molczyk (red. naukowy), Marta Romańska.
Rok wydania: 2015.
Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego stanowi profesjonalne opracowanie zawierające tekst ustawy oraz obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Publikacja zawiera kompleksowe omówienie procedury administracyjnej jurysdykcyjnej ogólnej. Autorzy w sposób przejrzysty wyjaśniają poszczególne instytucje postępowania administracyjnego,w szerokim zakresie omawiając orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i wojewódzkich sadów administracyjnych, a także literaturę przedmiotu. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Hanna Knysiak-Molczyk (red. naukowy)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł