Wartość oferty wynosi ponad 355 mln zł netto.

Przy wyborze wykonawcy pod uwagę brano: cenę (80 proc.), termin realizacji (10 proc.) oraz gwarancję (10 proc.). Wszyscy oferenci zadeklarowali 29-miesięczny termin realizacji oraz 72-miesięczny okres gwarancji.

Natomiast najtańsza i w efekcie zwycięska oferta konsorcjum Astaldi, Costruzioni Linee Ferroviarie, Astaldi (Włochy) opiewa na 355,09 mln zł netto. Budżet zamawiającego wynosi 562,21 mln zł netto.

Źródło: www.wnp.pl