Jak podkreślił prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, miasto w obecnym okresie programowania środków unijnych ma zapewnione dofinansowanie do inwestycji wspierających komunikację i transport zbiorowy.

„Planujemy m.in. zmodernizować linię tramwajową, zainwestować w kolejne nowe tramwaje i autobusy, projektujemy też centra przesiadkowe. Środki chcemy wykorzystać optymalnie, a system komunikacji w mieście udoskonalać zgodnie z wolą częstochowian” – powiedział Matyjaszczyk.

Ankiety będą prowadzone od 18 kwietnia do 13 maja. Badanie pozwoli ocenić obecny system komunikacji publicznej i znaleźć jego słabsze strony, a następnie wyznaczyć kierunki rozwoju infrastruktury i organizacji przewozów, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Zakres badań obejmie nie tylko tory tramwajowe, przystanki i przebieg linii autobusowych, ale również ścieżki rowerowe, punkty przesiadkowe i politykę parkingową.

Ankieterzy, którzy będą pojawiać się w domach częstochowian od poniedziałku do piątku po godz. 17, są wyposażeni w specjalne identyfikatory. Wśród ankietowanych rozlosowane zostaną nagrody w postaci miejskich upominków i gadżetów.

W końcowej fazie badań - w maju - ankieta zostanie udostępniona także online i każdy zainteresowany częstochowianin będzie miał możliwość jej wypełnienia. W końcu czerwca mają być znane wyniki i analiza badań wraz z rekomendacjami na przyszłość.

Jak podkreślają częstochowscy urzędnicy, ankieta oraz prowadzone równolegle badania ruchu są elementem szerszych działań, mających na celu przygotowanie nowej kompleksowej strategii rozwoju miasta powiązanej z miejskim programem rewitalizacji i planem mobilności miejskiej. (PAP)