W tym roku akcja Masz Głos rozpocznie się od przygotowania gmin na nadchodzące wybory. Przejrzystość działania władz samorządowych, zagospodarowanie przestrzeni, integracja lokalnej społeczności, zwiększanie wpływu mieszkańców na decyzje dotyczące gminy, usprawnienie funkcjonowania komunikacji publicznej oraz zachęcanie do udziału w wyborach – to tylko niektóre z zagadnień, które podejmują uczestnicy akcji Masz Głos. Od 2002 roku wzięło w niej udział łącznie blisko 2500 grup, a do tegorocznej edycji zgłosiło się ich już ponad 150.

Uczestnikami akcji mogą być organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, sołectwa, rady młodzieżowe, rady seniorów czy lokalne media. Dołączać mogą także biblioteki, szkoły i domy kultury – pod warunkiem jednak, że podejmować będą działania wychodzące poza te instytucje i skierowane do całej społeczności.

 


Wsparcie finansowe na lokalne działania

W planowaniu i realizacji działań uczestnicy akcji Masz Głos mogą liczyć na pomoc ze strony doświadczonych koordynatorów z Fundacji im. Stefana Batorego oraz organizacji partnerskich. Będą mogli także wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, skorzystać z materiałów edukacyjnych dotyczących lokalnej partycypacji obywatelskiej, a także otrzymać mikrogrant, czyli wsparcie finansowe na lokalne działania.

Uczestnictwo w akcji pozwala również na wymianę doświadczeń z osobami działającymi w innych częściach kraju. Grupy najbardziej skuteczne w realizacji swoich pomysłów mogą liczyć na zdobycie nagrody „Super Samorząd”, którą organizatorzy przyznają za wzorowe przykłady współpracy i dialogu pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi.

Czytaj też: Szefowa KBW: Komisje wyborcze poradzą sobie z kreskami na karcie do głosowania

Organizacja wyborów i zachęta do głosowania

Pierwsze tygodnie nowej edycji akcji skoncentrowane będą wokół tematu październikowych wyborów samorządowych. Proponowane przez organizatorów zadanie „Przygotuj gminę na wybory” to zestaw działań, które uczestnicy mogą podjąć, by uświadomić swoją społeczność o znaczeniu wyborów samorządowych, zachęcić do pójścia do urn oraz pobudzić lokalną debatę publiczną. Jedną z form może być np. organizacja dyskusji między osobami ubiegającymi się o sprawowanie mandatów radnych oraz wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

Zobacz też szczegółowy kalendarz wyborczy>>

Uczestnicy będą także zachęcani do sprawdzania, czy lokalne instytucje wywiązują się ze swoich zobowiązań dotyczących organizacji wyborów, a kandydaci przestrzegają prawa, prowadząc kampanię. We wszystkich działaniach uczestnicy są zobowiązani do zachowania bezstronności. Komitety wyborcze i osoby ubiegające się o mandat w wyborach samorządowych nie mogą brać udziału w akcji.

Aby dołączyć do akcji, należy najpóźniej w niedzielę 23 września zarejestrować się na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny. Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Homo Faber oraz Stowarzyszeniem POLITES.

Czytaj też: Akcja Masz Głos i nagroda Super Samorząd za współpracę lokalną