Zgłaszane przez użytkowników Systemu Informacji Prawnej LEX - moduł Zamówienia Publiczne konkretne problemy, z jakimi spotyka się każdy zamawiający, zostały starannie wyselekcjonowane i opracowane. Odpowiedzi na pytania udzielają praktycy z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu i prowadzeniu procedur. Koncentrują się oni na wyjaśnieniu postawionego problemu, a nie teoretycznych rozważaniach.

Opracowanie ma charakter praktyczny, a przeanalizowane przypadki mogą okazać się pomocne przy wyjaśnianiu wątpliwości powstających na różnym etapie procedury zamówieniowej.

W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:
1. Kto może być wykonawcą w świetle Prawa Zamówień Publicznych?
2. W jaki sposób należy przygotować postępowanie w sprawie zamówień publicznych?
3. Jak przygotować Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia?
4. Jak wybrać właściwy tryb udzielania zamówień publicznych?
5. Jakie są czynności właściwe dla danego trybu?
6. Jakie są przesłanki utraty wadium?
7. Jakie są dopuszczalne formy wnoszenia wadium?
8. Jakie są terminy na wniesienie wadium?
9. Jak dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty?
10. Jaki jest czas obowiązywania umów w sprawie zamówień publicznych?


Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. 631 pytań i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Do kogo publikacja jest adresowana?

 

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla osób przygotowujących i prowadzących postępowania, jak i ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przyda się zwłaszcza jednostkom sektora finansów publicznych, firmom budowlanym, adwokatom, radcom prawnym oraz sądom. Zainteresować się nią powinny także Krajowa Izba Odwoławcza i Urząd Zamówień Publicznych.