Chodzi o wprowadzenie tzw. opłaty emisyjnej. Będą nią objęte benzyny silnikowe o kodach CN 2710 11 45 i CN 2710 11 49 oraz oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 41. Do zapłaty nowej opłaty zobowiązani będą producenci i importerzy paliw silnikowych oraz inne podmioty podlegające podatkowi akcyzowemu od paliw. 

Stawka opłaty emisyjnej została ustalona na poziomie 80 zł za 1 tys. litrów benzyny silnikowej lub oleju napędowego. 

Zgodnie z ustawą opłata emisyjna będzie przychodem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Organem właściwym w sprawach opłaty emisyjnej będzie naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej.