W czasie obrad sejmowej Komisji Finansów Publicznych 8 sierpnia br. Piotr Samson zaapelował o dodatkowe środki na płace dla urzędników.

Powody podwyższenia płac

Wniosek w tej sprawie pochodził z resortu finansów, w efekcie - posłowie pozytywnie zaopiniowali wniosek resortu finansów o przeznaczeniu 3 mln zł z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na utrzymanie i wzmocnienie kadr ULC.

- Sytuacja jest krytyczna, musimy zatrudniać pilotów, mechaników, inżynierów - przekonywał posłów Piotr Samson, apelując o poparcie wniosku MF. Prezes Urzędu uzasadniał, że dodatkowe środki są potrzebne ze względu na:

  • podniesienie wynagrodzeń oraz zatrudnienie nowych pracowników, aby zgodnie z nowymi przepisami UE móc zapewnić certyfikację lotnictwa (średnie wynagrodzenie 350 pracowników ULC to 6 tys. 100 zł, podczas gdy w porównywalnym urzędzie - Dozoru Technicznego - średnie wynagrodzenie wynosi 9,5 tys. zł)
  • odchodzą fachowcy
  • kontrolę dronów, które są coraz bardziej powszechne, i potrzebne są nowe kadry
  • obsługa nowego urzędu - rzecznika praw pasażera (obecnie oczekiwanie na wyjaśnienie opóźnienia samolotu wynosi 12 miesięcy, a spraw jest 14 tysięcy)

 

Sprawa bezpieczeństwa

- Zgodnie z najnowszymi przepisami Unii Europejskiej, a szczególnie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, jeżeli dany kraj członkowski nie jest w stanie wypełniać swojej roli, obowiązki te może przejąć Agencja oraz scedować je na inny kraj członkowski - wyjaśniał posłom prezes Urzędu. -Dodatkowe środki są potrzebne na podniesienie wynagrodzeń oraz zatrudnienie nowych pracowników, aby zgodnie z nowymi przepisami UE móc zapewnić certyfikację lotnictwa.

Czytaj: NSA: Odszkodowanie za opóźniony lot dla wszystkich w jednej decyzji

Mamy już pierwszy przypadek w Polsce, kiedy jedna z polskich firm poprosiła niemiecki Urząd Lotnictwa Cywilnego o przejęcie nadzoru w zakresie certyfikacji. Sytuacja jest naprawdę krytyczna. Zdarzył się też przypadek, kiedy Niemcy przejmują nadzór nad polskim lotnictwem cywilnym. Dlatego te środki są nam niezbędne do tego, aby utrzymać bezpieczeństwo pracy powietrznej w naszym kraju oraz nie oddać nadzoru nad naszym lotnictwem Niemcom - przekonywał prezes Samson.