Rząd zaproponował jednorazową modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji. Projekt ustawy w tej sprawie rozpatrzył w środę Komitet Społeczny Rady Ministrów.

Czytaj też: Przelew emerytury na konto to większe bezpieczeństwo >

Proponowana podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych

Przyjęte w projekcie rozwiązanie opiera się na:

  • podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:
    • 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
    • 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł.

Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,26 proc. Założono, że zastosowanie minimalnej gwarantowanej podwyżki w wysokości 70 zł obejmie ok. 6,4 mln świadczeniobiorców.

 


Według projektu, w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, gwarantowana minimalna podwyżka wyniesie 52,50 zł, natomiast w odniesieniu do osób pobierających emeryturę częściową, będzie to 35 zł. Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Planowany łączny koszt waloryzacji planowanej od 1 marca 2019 roku wyniesie ok. 8,4 mld zł, tj. o ponad 1,5 mld zł więcej niż planowane na 2019 roku wydatki na waloryzację.