Sejm zbierze się pierwszy raz na posiedzeniu plenarnym 12 i 13 stycznia br. Głównym punktem obrad będą trzy projekty dotyczące uprawy i stosowania marihuany dla celów leczniczych. Wszystkie trzy zostały negatywnie ocenione przez Biuro Analiz Sejmowych.

Czytaj: Strasburg: Kara za publikację wywiadu o marihuanie narusza wolność wyrażania opinii

Projekt ustawy autorstwa posłów PiS zawiera rozwiązania, które w Polsce umożliwią uprawę konopi, innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w celu uzyskania surowca farmaceutycznego.

Zezwolenie na uprawę

Zgodnie z projektem posłów partii rządzącej, uprawa i zbiór tych konopi możliwe byłyby po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz objęciu systemem sygnalizacji nieuprawnionego dostępu i nadzorem wideo takich upraw. Dodatkowo rośliny miałyby być objęte radiowym nadzorem (dalej też: RFID).

Zobacz pytanie i odpowiedź eksperta w LEX: Co można wytwarzać w aptece z tzw. medycznej marihuany? >

Planowane są ponadto zmiany definicji „konopi włóknistych” oraz „ziela konopi innych niż włókniste” i „żywicy konopi”. Wprowadzenie w życie projektowanych rozwiązań wiąże się ze zwiększeniem wydatków, w tym również z budżetu państwa, na nadzorowanie upraw, skup i przetwórstwo konopi oraz ze zwiększeniem zaangażowania rolniczych instytutów badawczych w działalność komercyjną, co może prowadzić do ograniczenia naukowego wkładu tych placówek w rozwój nowoczesnej polskiej gospodarki rolnej.

Pobierz wzór dokumentu w LEX: Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych >

Zgodnie z domniemaną intencją wnioskodawcy instytut badawczy będzie przeprowadzał suszenie, czyli pierwszy etap przetwarzania materiału roślinnego. Przepis ten zatem pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami i wymaga wyjaśnienia.

Przepisy obowiązujące

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawą w Polsce dopuszczalna jest uprawa konopi włóknistych, czyli „roślin z gatunku konopie siewne, w których suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę”. Natomiast uprawa konopi innych niż włókniste jest zabroniona, z wyjątkiem upraw na cele naukowe, tj. po uzyskaniu zezwolenia GIF przez jednostkę naukową oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (dalej też COBORU), w ramach działalności statutowej.

Zdaniem Olgi Olkowskiej specjalistki ds. systemu gospodarczego w Biurze Analiz Sejmowych projektowane regulacje mogą pociągnąć za sobą niekorzystne skutki gospodarcze i społeczne, w tym wzrost narażenia społeczeństwa na substancje psychoaktywne.

Dwa inne projek ty

Z kolei projekt poselski ustawy o konopiach włóknistych autorstwa Koalicji Obywatelskiej zakłada uproszczenie i przyspieszenie możliwości rozpoczęcia uprawy poprzez uchylenie corocznego obowiązku rejonizacji, opisanego w art. 46 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie katalogu zastosowań konopi włóknistych. Zgodnie z intencją projektodawcy planowane rozwiązania mają służyć uproszczeniu systemu dopuszczania konopi włóknistych do uprawy i zwiększeniu skali produkcji tego surowca. Zdaniem specjalisty z BAS, wprowadzenie w życie projektowanych rozwiązań oznacza, między innymi, wzrost wydatków, w tym z budżetu państwa, na nadzór nad uprawami i przetwórstwem konopi włóknistych.

Czytaj w LEX: Do-palacze do palenia albo czy marihuana podlega akcyzie >

Trzeci projekt złożony przez posłów Lewicy także pozwoli na poszerzenie zakresu uprawy konopi w Polsce. Umożliwiona ma być uprawa konopi innych niż włókniste, tj. o zwiększonej w stosunku do konopi włóknistych zawartości substancji psychotropowych, na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Planowane jest ponadto wprowadzenie do polskiego porządku prawnego pojęć „stan po użyciu tetrahydrokannabinolu” oraz „stan upojenia tetrahydrokannabinolem” jako analogicznych do stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości.  Dodatkowo projekt ustawy zawiera rozwiązania, które w Polsce umożliwią przetwarzanie lub przerabianie na własny użytek produktów leczniczych sporządzonych z konopi innych niż włókniste.