Propozycję taką przedstawił na Kongresie prof. Mariusz Golecki, rzecznik finansowy w Polsce. - Chodzi o przyjęcie ogólnych rozwiązań systemowych albo w zwiększenie koordynacji działań rzeczników krajowych, wprowadzeniu bardziej jednolitego, bardziej skutecznego modelu w poszczególnych państwach członkowskich, albo wprowadzeniu na poziomie Unii Europejskiej jednolitego organu, którym byłby rzecznik finansowy - wyjaśniał prof. Golecki.

Poparła go dyrektor wykonawcza BETTER FINANCE Aleksandra Mączyńska. - Nie widzimy przekonującego powodu, dla którego na poziomie unijnym nie miałby powstać organ zajmujący się i wyspecjalizowany w ochronie konsumenta na rynku finansowym - podkreśliła.

Organ do monitorowania i nadzór

Uczestnicy zorganizowanegfo w ramamch Kongresu panelu dotyczącego ochrony konsumentów na europejskim rynku finansowym byli zgodni, że wskazane byłoby przyjęcie w Unii Europejskiej modelu „twin peaks”. Polegałoby to na powołaniu na poziomie UE dwóch organów: wyspecjalizowanego w monitorowaniu ostrożnościowym instytucji rynkowych (ang. prudential supervision) oraz odpowiadającego za nadzór nad rynkiem (ang. conduct of business) i ochronę konsumentów.

 


Alternatywą dla takiego rozwiązania mogłaby być zintensyfikowana współpraca rzeczników finansów z poszczególnych państw członkowskich. Zdaniem prof. Mariusza Goleckiego problemem są jednak różne modele ochrony konsumentów przyjęte w krajach UE. Problematyczne, w jego  ocenie, mogłoby być też uzyskanie na tyle intensywnej współpracy rzeczników, która odpowiadałaby wyzwaniom, wynikającym chociażby z rozwoju nowych technologii i problemów transgranicznych.

Czytaj:
Rzecznik Finansowy: Uwaga na pożyczki w kryptowalutach>>
Nowe technologie potrzebują adekwatnego otoczenia prawnego>>
Blockchain zapowiada rewolucję w biznesie>>

 

Trzy organy, ale konsument słabo chroniony

Aleksandra Mączyńska zauważyła, że obecnie mamy trzy organy nadzoru europejskiego, zajmujące się produktami finansowymi/bankowymi, gieldami i papierami wartościowymi oraz ubezpieczeniami i pracowniczymi programami emerytalnymi (EBA, ESMA i EIOPA). - Te organy mają w swoich kompetencjach również zadania z zakresu ochrony konsumentów, natomiast ze względu na liczne inne zadania, tak naprawdę nie mają ani wystarczająco dużo czasu, ani zasobów, aby kwestii konsumentów poświecić się w takim stopniu, w jakim byśmy sobie tego życzyli. Jestem przekonana, że docelowo model "twin peaks" zapewniłby skuteczniejszą ochronę konsumentów - oceniła.

Utworzenie proponowanego organu na pewno byłoby to przydatne w najbliższym czasie, poprawiłoby jakość usług finansowych, ale także ochronę i bezpieczeństwo na tym rynku. Powołanie europejskiego rzecznika finansowego usprawniłoby też wymianę informacji i przyczyniło się do zwiększonej aktywności w zakresie edukacji finansowej. Technologia nie zna granic i trzeba wyciągać z tego wnioski” - powiedział prof. Golecki.