Obecnie weteranami nie mogą zostać osoby, które brały udział w misjach trwających krócej niż 60 dni, nawet jeśli uczestniczyły w nich kilkukrotnie. Po zmianie przepisów status weterana będzie przysługiwał także osobom uczestniczącym w misjach krótszych niż 60 dni, jeśli w sumie ich udział w działaniach poza granicami Polski trwał co najmniej 90 dni.

Efekt proponowanych zmian

Takie rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie uprawnień wynikających z ustawy na uczestników misji zagranicznych, którzy brali udział w działaniach za granicą wielokrotnie. Jednak z uwagi na charakter i potrzeby misji, czas ich trwania nie przekraczał 60 dni.

Prezydent podkreśla, że na gruncie ustawy o weteranach działań za granicą, sumowanie okresu służby uprawniającego do uzyskania statusu weterana jest stosowane w sytuacji udziału w

działaniach w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej (art. 2 pkt 2 ustawy).

Projekt ustawy jest efektem postulatów pochodzących ze strony żołnierzy, przedstawionych

Narodowej Radzie Rozwoju, będącej forum konsultacyjno-doradczym Prezydenta RP.

Jeśli Parlament nowelizację uchwali, to wejdzie ona w życie w 14 dni od ogłoszenia. Obecnie projekt czeka w Sejmie na opinie ekspertów.

 

Przywileje weteranów

Dzięki statusowi weterana żołnierz ma prawo do:

  • bezpłatnej pomocy psychologicznej, którą może uzyskać w jednostce wojskowej i w wojskowych pracowniach psychologicznych — bez kolejki,

  • dodatkowego urlopu wypoczynkowego — jeśli pracuje na etacie,

  • przyjęcia do domu weterana — bez kolejki,

  • zapomogi — jeśli skończy 65 lat,

  • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania na uroczystości organizowane przez ministra obrony narodowej lub dowódców jednostek wojskowych

  • asysty honorowej podczas swojego pogrzebu w Polsce.

Więcej>>Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznawania zapomogi...