Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodziła z 1 grudnia 2016 r. o wpisaniu do rejestru zabytków Reduty Ordona ( na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami). Reduta mieści się ona na nieruchomości w rejonie al. Jerozolimskich - al. Bohaterów Września – ul. Na Bateryjce, tzw. Reduta Ordona).     

Zdaniem Sądu, decyzja o objęciu konserwatorską ochroną nieruchomości upamiętniających walki z 1831 r. oraz obrony Reduty Ordona jest zgodna z prawem. Upamiętnia ona walki z żołnierzami caratu w powstaniu i jest cenna ze względu na swoje wartości historyczne i naukowe.

Czytaj: Teraz minister będzie nadzorował konserwatorów zabytków

Nie jest sporne w sprawie, że na tych nieruchomościach walki powstańcze się toczyły i że jest to tylko jeden z niewielkich fragmentów, który został objęty konserwatorską ochroną.

We wrześniu 1831 roku na rozsławionej poematem Adama Mickiewicza reducie Ordona miała miejsce dramatyczna obrona polskiej załogi przed nacierającymi, przeważającymi liczebnie wojskami rosyjskimi. Poległo tam wówczas ponad 600 polskich i rosyjskich żołnierzy. Zwłoki poległych Polaków prawdopodobnie zostały pochowane w pobliżu umocnień lub zostały przysypane podczas wybuchu znajdującej się na terenie reduty prochowni.

 

 

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sygnatura akt VII SA/Wa 191/17, wyrok z 26 września 2018 r.