Do 19 października 2020 r. Europejska Rada Ochrony Danych prowadzi konsultacje publiczne dotyczące Wytycznych 8/2020 w sprawie targetowania użytkowników mediów społecznościowych.

EROD przyjęła 2 września 2020 r. podczas 37. posiedzenia plenarnego wytyczne, które mają na celu dostarczenie zainteresowanym stronom praktycznych wskazówek i zawierają przykłady różnych sytuacji, ułatwiające zidentyfikowanie „scenariusza” najbardziej zbliżonego do praktyki targetowania, którą zainteresowani będą mieli zamiar zastosować.

Czytaj: Pięć polskich firm i blisko 100 innych unijnych oskarżonych o przekazywanie danych do USA>>
 

Jak poinformowano, głównym założeniem wytycznych jest wyjaśnienie roli i obowiązków dostawców mediów społecznościowych i ich odbiorców. W związku z tym wytyczne wskazują m.in. na potencjalne zagrożenia dla wolności osób, główne podmioty i ich role, stosowanie kluczowych zasad i wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych, tj. zgodności z prawem, przejrzystości i dokonywania oceny skutków dla ochrony danych. Wytyczne przedstawiają również kluczowe elementy ustaleń pomiędzy dostawcami mediów społecznościowych a ich odbiorcami.

 


Wytyczne skupiają się też na różnych mechanizmach targetowania, przetwarzaniu szczególnych kategorii danych oraz obowiązku współadministratorów do poczynienia odpowiednich uzgodnień zgodnie z art. 26 RODO.

Uwagi należy przesłać za pomocą formularza dostępnego na stronie Rady>>

Więcej informacji na temat konsultacji publicznych dostępnych jest na stronie internetowej EROD: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-082020-targeting-social-media-users_en>>

file icon

Metadane pliku

Wytyczne 8/2020 w sprawie targetowania użytkowników mediów społecznościowych